Appen Google Drive försvinner (dina filer gör det inte).

https://techworld.idg.se/2.2524/1.688403/google-drive-nya-appar